Bell Schedule
2019-2020 Marbury High School Bell Schedule

"A": Monday/Wednesday

(1,3, Bulldog, 5,7)

Start School: 7:45 AM

1st Block:

7:50 AM-9:14 AM

Morning Break:

9:14 AM-9:20 AM

3rd Block:

9:24 AM-10:48 AM


Bulldog Period:

10:52 AM-11:22 AM


5th Block (Lunch Period): 11:26 AM-1:20 PM

   

    1st Lunch:

11:26 AM-11:56 AM

 
     2nd Lunch:

11:56 AM-12:26 PM

    3rd Lunch:

12:26 PM- 1:06 PM


 Afternoon Break:

1:20 PM-1:26 PM


 7th Block:

1:30 PM-2:54 PM

 Dismissal: 2:54 PM

"B": Tuesday/Thursday

(2,4, Bulldog, 6, 8)

Start School: 7:45 AM

2nd Block:

7:50 AM-9:14 AM


Morning Break:

9:14 AM-9:20 AM


4th Block:

9:24 AM-10:48 AM


Bulldog Period:

10:52 AM-11:22 AM


6th Block (Lunch Period): 11:26 AM-1:20 PM


1st Lunch:

11:26 AM-11:56 AM


2nd Lunch:

11:56 AM-12:26 PM


3rd Lunch:

12:26 PM- 1:06 PM


Afternoon Break:

1:20 PM-1:26 PM


8th Block:

1:30-2:54 PM

Dismissal: 2:54 PM

Friday Schedule (1-8, No Bulldog)

 

Start School: 7:45 AM

 

1st Period:

7:50 AM-8:34 AM

2nd Period:

8:38 AM-9:22 AM

Morning Break:

9:22 AM-9:29 AM

3rd Period:

9:33 AM- 10:17 AM

 

4th Period:

10:21 AM-11:05 AM

5th Period:

11:09 AM-11:53 AM

6th Period (Lunch Period):

11:57 AM- 1:10 PM

1st Lunch:

11:57 AM- 12:21 PM

 2nd Lunch:

12:21 PM- 12:45 PM

3rd Lunch:

12:45 PM-1:09 PM

 

Afternoon Break:

1:11 PM-1:18 PM


 7th Period:

1:22 PM-2:06 PM


 8th Period:

2:10 PM- 2:54 PM

 

Dismissal: 2:54 PM